Neem contact op!


06 - 181 210 77

info@tomvanderput.nl

btw-id: NL001674644B40

kvk: 20158060


Privacy

Je privacy is belangrijk. Daarom plaatst deze website geen cookies, en maakt zoals voorgeschreven gebruik van een beveiligde verbinding. Alles weten over je privacy en de verwerking van persoonsgegevens? Lees dan de privacyverklaring


Auteursrecht

Op door Tom van der Put gecreërde content (waaronder foto en video) rusten auteursrechten. Het is niet toegestaan om de op deze site of door eventuele derde rechthebbenden gepubliceerde content over te nemen, te verveelvoudigen of op welke andere wijze dan ook openbaar te maken.
Tegen inbreuken op het auteursrecht van de rechthebbenden wordt altijd (gerechtelijk) opgetreden.

Het is mogelijk om tegen betaling licenties te bekomen voor gebruik van beeld, tekst en video. Licentieaanvragen dienen vergezeld te worden van een exacte omschrijving van het doel, aard en wijze van gebruik.
kunt uw verzoeken richten aan info@tomvanderput.nl, waarna uw verzoek beoordeeld wordt en de tarieven en voorwaarden voor licentieverstrekking aan u kenbaar worden gemaakt.

De volgende tarieven zijn van toepassing bij overname van content:
Foto's: Minimaal € 400,00 per foto, per openbaarmaking, per jaar.
Video: Minimaal € 750,00 per fragment van maximaal 20 seconden per openbaarmaking en/of uitzending.

Vaste klanten genieten een vaste korting op genoemde tarieven.